Tenzij anders vermeld berust op alle informatie (tekst, beeld, video, etc) die u op deze site aantreft copyright.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door MaartenGratama.nl.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan om informatie, afkomstig van MaartenGratama.nl, in welke vorm dan ook te wijzigen. Daarnaast is het verboden om handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten te verwijderen en mag informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.